vrsta troška

iznos

volonterski sati

     

a) dizajn i produkcija materijala

   

* prikupljanje podataka

0,00

 

* tekst za info letak

0,00

 

* dizajn i priprema plakata

0,00

 

* dizajni priprema info letka

0,00

 

* snimanje i produkcija radijskog jingla

0,00

 

* dizajn i priprema za tisak majica

0,00

 

ukupno

0,00

92

     

b) oglašavanje

   

* tisak letaka

7. 000,00

 

* tisak plakata

3.100,00

 

* plakatiranje

975,00

 

* radijski jingle emitiranje

8.500,00

 

* oglasni prostor (Dubrovački vjesnik)

7.218,75

 

* oglasni prostor (Glas grada)

2.025,00

 

ukupno

28.818,75kn

 
     

c) tisak majica

   

* referendum

3.876,00

 
     

d) distribucija letaka

0,00

400

     

e) prijevoz

   

* autobus (zg-dbk-zg)

13.125,00

 

* parking (autobus)

400,00

 

                                                                                       ukupno                          

13.525,00kn

 
     

f) informiranje javnosti na štandu

0,00

340

     

g) promatrači na referendumu

0,00

588

     

h) koordinacija kampanje

0,00

460

     

i) materijalni troškovi

   

* mobitel

250,00

 

* oprema štanda

286,00

 

ukupno

536,00

 
     
     
     
     

UKUPNO

46.755,75kn

1880 sati

     
     

izvori financiranja

   

* zelena akcija

17.001,00

 

* kinookus

8.500,00

 

* Heinrich Boll Stiftung

9.306,25

 

* inidvidualne donacije članova inicijative

11.948,50

 

ukupno

46.755,75kn

 
     
     

volonterski rad

1880 sati

 

© 2013 Srđ je naš! Sva prava pridržana.