JER je mešetarski, koruptivan i nezakonit

Zbog planiranja gradnje smještajnih kapaciteta i stambenih objekata (240 vila, 400 apartmana i 2 hotela) na zemljištu namijenjenom sportskoj namjeni;

Zbog kupovine parcela u zoni sportsko-rekreacijske namjene po cijenama negrađevinskog zemljišta;

Zbog nezakonite izmjene Županijskog prostornog plana i 7-godišnjeg nerješavanja tužbe kojom se osporavaju te nezakonite izmjene

Zbog pogodovanja investitoru kršenjem zakona u postupku procjene utjecaja na okoliš

JER je posljedica stavljanja gradskih vlasti u službu privatnog umjesto javnog interesa

Davanjem cijelog prostora platoa Srđa (330 ha) u ruke jednom privatnom investitoru nepovratno bi se izgubio jedini preostali prostor za promišljanje budućeg ekonomskog i društvenog razvoja Grada Dubrovnika te planiranje prijeko potrebnih javnih i razvojnih sadržaja;

Grad Dubrovnik nije naručio niti napravio nijednu nezavisnu studiju (ekološku, ekonomsku, turističku ...) kojom bi podrobnije analizirao troškove i koristi, te kratkoročni i dugoročni utjecaj ili štetu tog megaapartmanskog naselja na Srđu.

JER je dugoročno ekonomski štetan za Dubrovnik

Stručnjaci Instituta za turizam tvrde da ovaj projekt ne može produžiti turističku sezonu u Dubrovniku, ne može bitno doprinijeti turističkoj ponudi, niti može bitno uvećati prihode od turizma;

Obećanja o broju radnih mjesta, prema stručnjacima Instituta za turizam, najmanje su trostruko prenapuhana. Radna mjesta mogu se lakše i brže otvoriti drugim planiranim investicijama od kojih će koristi imati cijeli Grad i njegovi građani;

Trošak izgradnje i održavanja infrastrukture ove privatne investicije u potpunosti bi i trajno išao na teret građana Grada Dubrovnika (kao što već sada plaćamo izgradnju podzemne trafostanice koja je prvenstveno namijenjena potrebama “Golfograda”);

Apartmanizacija platoa Srđa u tom obimu devastirala bi krajobrazne, arhitektonske i prostorne kvalitete Grada i ugrozila njegov status grada na popisu UNESCO-ve baštine;

Stambeni objekti (vile i apartmani) ukupne kvadrature veličine četiri Nove Mokošice izraz su brutalne apartmanizacije, a ne promišljenog razvoja gospodarstva i turističke ponude Grada

JER je ekološki poguban

Projekt bi nepovratno uništio okoliš i devastirao postojeći ekosustav. Ne postoje garancije ni znanstveni dokazi da pesticidi i herbicidi koji bi se u velikim količinama koristili za održavanje golf igrališta ne bi kroz krški teren i sustav podzemnih voda dospjeli do vode koju pijemo;

Projekt zahtijeva 27.5 % raspoloživih kapaciteta vode iz Omble. Investitorova tvrdnja o korištenju 1% kapaciteta Omble obmanjujuća je jer se odnosi na ukupnu količinu vode koja protiče kroz Omblu, a ne na vodu koju je moguće zahvatiti i koristiti.


ZAŠTO JE PROJEKT NEZAKONIT?

JER se temelji na nezakonitoj izmjeni Županijskog prostornog plana

Povjerenik Sanaderove Vlade za Dubrovačko-neretvansku županiju nezakonito je 2006. godine izmijenio Županijski prostorni plan i povećao obuhvat projekta na Srđu sa 100 ha na 310 ha. Prostorni plan županije po zakonu smije donositi samo Županijska skupština. Ustavna tužba koju smo podnijeli 2006. godine još uvijek nije riješena. Godine 2012. Ministarstvo uprave na naš se zahtjev očitovalo zaključkom da povjerenik Vlade nije imao ovlasti mijenjati Županijski prostorni plan;

JER je protuzakonito graditi stambene zgrade u sportsko-rekreacijskoj zoni

po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji unutar sportsko- rekreacijske zone (kako je prostornim planovima definiran plato Srđa) nije dopušteno stanovanje. Investitor po predloženom urbanističkom planu uređenja (koji je predmet ovog referenduma) namjerava izgraditi i prodati 240 vila i 400 apartmana, dakle planira izgraditi zgrade za stanovanje u kvadraturi četiri puta većoj od Nove Mokošice;

JER se investitoru pogodovalo pri jeftinoj kupnji dijela zemlje na Srđu

u pravosudnoj aferi “majčina dušica” tvrtka Razvoj golf jeftino je kupila zemlju koja je trebala pripasti Gradu Dubrovniku, čime je Grad Dubrovnik oštećen za 7.500.000 kuna; 

bivša je gradonačelnica prodala gradsku zemlju investitoru ispod tržišne cijene (49.000 m2 po 55 kuna/m2);

JER je proces donošenja Studije utjecaja na okoliš nezakonit

Studija utjecaja na okoliš nezakonito je puštena u proceduru prije donošenja Urbanističkog plana uređenja, čemu se usprotivila i bivša ministrica zaštite okoliša i prirode Mirela Holy; 

Studija utjecaja na okoliš protivno je zakonu tri puta vraćana na doradu.

SVOJIM GLASOM PROTIV

… podržavate druge, bolje osmišljene projekte i usvajanje urbanističkog plana uređenja kojim će se planirati javni i razvojni sadržaji umjesto vila i apartmana;

… dajete glas slobodnom, zajedničkom promišljanju i odlučivanju o ja¬vnom dobru i osiguravate

+ bolje planiranje buduće namjene prostora temeljene na stvarnim potrebama Grada

+ izradu novog urbanističkog plana uređenja putem javnog natječaja

+ odbacivanje dosadašnjih nezakonitih i koruptivnih procesa

+ uključivanje građana u procese odlučivanja o budućnosti Grada

karta vlasnistva

Zaokruživanjem PROTIV iskazujete dužno poštovanje prema Gradu i omogućujete očuvanje sklada zbog kojeg je postao dijelom svjetske kulturne baštine

 

© 2013 Srđ je naš! Sva prava pridržana.