"Jeste li za usvajanje urbanističkog plana uređenja kojim se, uz izgradnju igrališta za golf, dozvoljava i izgradnja smještajnih kapaciteta s ležajevima (vila, hotela i apartmana) na platou brda Srđ?"

Zašto se referendumsko pitanje odnosi na urbanistički plan uređenja?
Lokalni referendum provodi se o pitanju koje mora biti u nadležnosti jedinice lokalne samouprave i obvezujuće je za gradsko vijeće. Urbanistički plan uređenja platoa Srđ jedini je preostali dokument koji je potreban za izdavanje dozvola za realizaciju golf-resorta na Srđu, a koji je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, odnosno,
dubrovačkog gradskog Vijeća. Za samu realizaciju projekta golf-resorta na Srđu potrebne su još mnoge dozvole i rješenja (npr. rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, lokacijska dozvola, građevinska dozvola), ali odluku o njima ne donosi gradsko Vijeće. Međutim, uvjet za ishođenje svih drugih dozvola upravo je urbanistički plan uređenja platoa Srđ.
Ukoliko date vaš potpis za raspisivanje referenduma o vašoj volji na referendumu ovisit će sadržaj tog urbanističkog plana uređenja.

Zašto referendumsko pitanje nije usmjereno na izmjene prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU), odnosno GUP-a Grada Dubrovnika?
Naknadne izmjene prostorno-planskih dokumenata ne jamče po automatizmu zaustavljanje postupaka koji su pokrenuti po njima. Urbanistički plan uređenja, s druge strane, dokument je prostornog uređenja koji još nije donešen, a ostavlja mogućnost da se u njemu ne planiraju svi sadržaji koji su planirani prostornim planovima višeg reda (dakle PPU-om i GUP-om).

© 2013 Srđ je naš! Sva prava pridržana.